17Sems söner voro Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram, så ock Us, Hul, Geter och Mesek.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses