16Sadok, Ahitubs son, och Abimelek, Ebjatars son, voro präster, och Sausa var sekreterare.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses