14David regerade nu över hela Israel; och han skipade lag och rätt åt allt sitt folk.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses