13insatte han fogdar i Edom; och alla edoméer blevo David underdåniga. Så gav HERREN seger åt David, varhelst han drog fram.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses