13Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses