22En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar Tempel, en het Lam.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses