13Het zwijn uit het woud heeft hem uitgewroet, en het wild des velds heeft hem afgeweid.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses