12Evenwel is God mijn Koning van ouds af, Die verlossingen werkt in het midden der aarde.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses