9Voor het aangezicht der goddelozen, die mij verwoesten, mijner doodsvijanden, die mij omringen.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses