150 1Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte!   2Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid!   3Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp!   4Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel!   5Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid!   6Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses