136 1Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid;   2Looft den God der goden; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   3Looft den Heere der heren; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   4Dien, Die alleen grote wonderen doet; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   5Dien, die de hemelen met verstand gemaakt heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   6Dien, Die de aarde op het water uitgespannen heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   7Dien, Die de grote lichten heeft gemaakt; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   8De zon tot heerschappij op den dag; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   9De maan en sterren tot heerschappij in den nacht; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   10Dien, Die de Egyptenaren geslagen heeft in hun eerstgeborenen; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   11En heeft Israel uit het midden van hen uitgebracht; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   12Met een sterke hand, en met een uitgestrekte arm; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   13Dien, Die de Schelfzee in delen deelde; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   14En voerde Israel door het midden van dezelve; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   15Hij heeft Farao met zijn heir gestort in de Schelfzee; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   16Die Zijn volk door de woestijn geleid heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   17Die grote koningen geslagen heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   18En heeft heerlijke koningen gedood; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   19Sihon, de Amorietischen koning; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   20En Og, den koning van Basan; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   21En heeft hun land ten erve gegeven; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   22Ten erve aan Zijn knecht Israel; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   23Die aan ons gedacht heeft in onze nederigheid; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   24En Hij heeft ons onzen tegenpartijders ontrukt; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   25Die allen vlees spijs geeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.   26Looft den God des hemels; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses