1Een lied Hammaaloth. Ziet, looft den HEERE, alle gij knechten des HEEREN! gij, die allen nacht in het huis des HEEREN staat.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses