134 1Een lied Hammaaloth. Ziet, looft den HEERE, alle gij knechten des HEEREN! gij, die allen nacht in het huis des HEEREN staat.   2Heft uw handen op naar het heiligdom, en looft den HEERE.   3De HEERE zegene u uit Sion, Hij, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses