1Een lied Hammaaloth. Als de HEERE de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen, die dromen.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses