126 1Een lied Hammaaloth. Als de HEERE de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen, die dromen.   2Toen werd onze mond vervuld met lachen, en onze tong met gejuich; toen zeide men onder de heidenen: De HEERE heeft grote dingen aan dezen gedaan.   3De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan; dies zijn wij verblijd.   4O HEERE! wend onze gevangenis, gelijk waterstromen in het zuiden.   5Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.   6Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses