123 1Een lied op Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op tot U, Die in de hemelen zit.   2Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren; gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw; alzo zijn onze ogen op den HEERE, onze God, totdat Hij ons genadig zij.   3Zijt ons genadig, o HEERE! zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat.   4Onze ziel is veel te zat des spots der weelderigen, der verachting der hovaardigen.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses