46Dies gaf Hij hun barmhartigheid voor het aangezicht van allen, die hen gevangen hadden.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses