45En Hij dacht tot hun beste aan Zijn verbond, en het berouwde Hem naar de veelheid Zijner goedertierenheden.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses