44Nochtans zag Hij hun benauwdheid aan, als Hij hun geschrei hoorde.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses