40Dies is de toorn des HEEREN ontstoken tegen Zijn volk, en Hij heeft een gruwel gehad aan Zijn erfdeel.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses