100 1Een lofzang. Gij ganse aarde! juicht den HEERE.   2Dient den HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang.   3Weet, dat de HEERE is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij), Zijn volk en de schapen Zijner weide.   4Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam.   5Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses