8Gelijk een vogel is, die uit zijn nest omdoolt, alzo is een man, die omdoolt uit zijn plaats.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses