27Daartoe zult gij genoegzaamheid van geitenmelk hebben tot uw spijze, tot spijze van uw huis, en leeftocht uwer maagden.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses