21De smeltkroes is voor het zilver, en de oven voor het goud; alzo is een man naar zijn lof te proeven.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses