2Laat u een vreemde prijzen, en niet uw mond; een onbekende, en niet uw lippen.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses