16Elkeen, die haar verbergt, zou den wind verbergen, en de olie zijner rechterhand, die roept.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses