23En hij legde zijn handen op hem, en gaf hem bevel; gelijk als de HEERE door den dienst van Mozes gesproken had.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses