31En het geschiedde, als hij geeindigd had al deze woorden te spreken, zo werd het aardrijk, dat onder hen was, gekloofd;
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses