4En Zijn discipelen antwoordden Hem: Van waar zal iemand dezen met broden hier in de woestijn kunnen verzadigen?
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses