36Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed?
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses