26En Hij zond hem naar zijn huis, zeggende: Ga niet in het vlek, en zeg het niemand in het vlek.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses