14En Zijn discipelen hadden vergeten brood mede te nemen, en hadden niet dan een brood met zich in het schip.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses