10En terstond in het schip gegaan zijnde met Zijn discipelen, is Hij gekomen in de delen van Dalmanutha.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses