4Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hen bevolen heb op Horeb aan gans Israel, der inzettingen en rechten.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses