37En zeiden: Indien gij de Koning der Joden zijt, zo verlos Uzelven.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses