13En als Pilatus de overpriesters, en de oversten, en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen:
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses