8En Jezus zeide tot hen: Zo zeg Ik u ook niet, door wat macht Ik deze dingen doe.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses