2Toen ging een vuur uit van het aangezicht des HEEREN, en verteerde hen; en zij stierven voor het aangezicht des HEEREN.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses