58Resch. Heere! Gij hebt de twistzaken mijner ziel getwist, Gij hebt mijn leven verlost.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses