48Pe. Met waterbeken loopt mijn oog neder, vanwege de breuk der dochter mijns volks.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses