47Pe. De vreze en de kuil zijn over ons gekomen, de verwoesting en de verbreking.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses