38Mem. Gaat niet uit den mond des Allerhoogsten het kwade en het goede?  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses