36Lamed. Dat men een mens verongelijkt in zijn twistzaak; zou het de Heere niet zien?  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses