32Caph. Maar als Hij bedroefd heeft, zo zal Hij Zich ontfermen, naar de grootheid Zijner goedertierenheden.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses