46Als alle burgers des torens van Sichem dat hoorden, zo gingen zij in de sterkte, in het huis van den god Berith.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses