22En het huis van Jozef toog ook op naar Beth-El. En de HEERE was met hen.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses