18Daartoe nam Juda Gaza in, met haar landpale, en Askelon met haar landpale, en Ekron met haar landpale.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses