4En het geschiedde daarna, dat hij een vrouw lief kreeg, aan de beek Sorek, welker naam was Delila.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses