43Waarom kent gij Mijn spraak niet? Het is, omdat gij Mijn woord niet kunt horen.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses