8En de andere discipelen kwamen met het scheepje (want zij waren niet verre van het land, maar omtrent tweehonderd ellen), slepende het net met de vissen.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses